xếp hàng cất cánh

Máy bay xếp hàng cất cánh ở Nội Bài

Máy bay xếp hàng cất cánh ở Nội Bài(02/12/2016)

Do lưu lượng lớn nên tại Cảng hàng không Nội Bài có nhiều thời điểm máy bay ...