Xử lý vi phạm ông Vũ Huy Hoàng

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Quốc hội chỉ đạo thêm

Kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: Quốc hội chỉ đạo thêm(30/11/2016)

(Tin tức thời sự) - Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ...