YogaBook

Lenovo Yoga Book - tablet lai kiêm bảng viết điện tử

Lenovo Yoga Book - tablet lai kiêm bảng viết điện tử(02/12/2016)

Yoga Book có thêm bàn phím cảm ứng kiêm bảng vẽ có thể nhận chữ viết. Lớp ...