youtube 4k

Youtube hỗ trợ phát trực tiếp video 4K và cả 4K 360 độ

Youtube hỗ trợ phát trực tiếp video 4K và cả 4K 360 độ(01/12/2016)

Youtube hỗ trợ phát trực tiếp video 4K và cả 4K 360 độ